Ostalo

 
 

CG Broker-Diler za svoje klijente pruža sljedeće usluge:

  • Otvaranje i registracija vlasničkog-jedinstvenog računa hartija od vrijednosti u Centralno Klirinško Depozitarnom Društvu (CKDD)
  • Posredovanje u drugim poslovima sa CKDD (preuzimanje izvoda o vlasništvu, preuzimanje PIN koda, prijavljivanje na Javni poziv o preuzimanju akcija, itd.)
  • Posredovanje u naplati dividende po osnovu vlasništva nad akcijama, kao i posredovanje kod naplata po drugom osnovu, a u vezi sa HOV (npr. prihod od prijave na preuzimanje)
  • Informacije u vezi sa hartijama od vrijednosti (kretanje cijena HOV, stanje portfolia klijenta itd.).