Novosti, vijesti, aktuelnosti...

 
 
 

Jugopetrol AD je opredijelo za dividendu akcionarima 4,5 miliona eura 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD, odrzanoj 31.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura, što predstavlja 0,97 € po akciji u bruto iznosu, odnosno oko 0,88 € u neto iznosu.


 

Crnogorski Telekom će isplatiti 0,10 € dividende po akciji

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, odrzanoj 30.05.2018. godine,  odlučeno je da se dio neto dobiti ostvarene u 2017. godini u iznosu od 4.727.394 € isplati akcionarima kaop dividenda, što iznosi 0,10 € po akciji. 

Luka Kotor raspodjeljuje dividendu u akcijama i novcu

vesti/lupa.bmp

Na skupstini akcionara Luka Kotor AD odrzanoj 18.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima iz dobiti 2017. godine u iznosu 439.830,00€. Takođe, donijeta je i odluka o novoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi Društva u akcionarski kapital u iznosu od 2.318.886,49€. 

Societe Generale Montenegro banka donijela Odluku o isplati dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na skupštini akcionara odrzanoj 16.05.2018. godine  donijeta je odluka o raspodjeli dobiti akcionarima za 2017. godinu u bruto iznosu 3.695.636,24€. 

Vanredno obavjestenje

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Tokom 2017. godine isplate dividendi vršili su Jugopetrol AD, Societe Generale Montenegro banka, Lutrija Crne Gore AD, Luka Kotor AD, Napredak AD Kotor, Plantae AD Podgorica. Većinu objava o isplatama smo redovno objavljivali, ali je zbog tehničkih problema na sajtu došlo do brisanja istih. 

Plantaze AD Podgorica počele isplatu dividende iz 2016. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Kompanija "13.jul-Plantae" AD Podgorica na dan 25.09.2017. godine počela je sa isplatom dividende iz 2016. godine. Isplata se vrši  posredstvom šaltera CKB banke, a iznos dividende je oko 0,0025€ po akciji. 

Srećna Nova 2017. godina!

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Svim klijentima želimo srećnu i uspješnu Novu 2017. godinu i čestitamo Božićne praznike!
Neradni dani su u periodu od 1.-9. januara 2017. godine. 

Jugopetrol AD na dan 29.11.2016.godine počinje isplatu dividende

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Shodno odluci vanredne skupštine akcionara, održane 11.11.2016. godine, Jugopetrol AD na dan 29.11.2016. godine počinje isplatu dividende akcionarima. Isplata će se vršiti preko mreže filijala Erste Banke AD Podgorica. Neto iznos dividende je 1,17 € po akciji. 

"Napredak" AD Kotor počeo sa isplatom dividende

vesti/graf.jpg

Isplata dividende akcionarima "Napredak" AD Kotor , putem mreže filijala CKB, počinje 31.08.2016. godine. Ukupan iznos za raspodjelu dobiti iznosi 1.000.000 €, odnosno 0,005173 € po akciji u bruto iznosu.

 

Zetatrans AD donio odluku o podjeli dividende

vesti/lupa.bmp

Na skupštini akcionara Zetatrans AD, održanoj 29.06.2016. godine,  donijeta je odluka o isplati dividende u bruto iznosu od 0,04 € po akciji. Najava je da će se sa isplatom početi od 20.10.2016. godine 

Crnogorski Telekom počinje sa isplatom dividende akcionarima

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 22.06.2016. godine Crnogorski Telekom počeće isplatu dividende svojim akcionarima. Isplata će se vršiti posredstvom šaltera Crnogorske komercijalne banke. Neto iznos dividende je oko 0,37 eura po akciji. Ukupan iznos za raspodjelu je 19,2 miliona eura.  

Raspodjela ostatka likvidacione mase za akcionare "Južni Jadran" AD u likvidaciji

vesti/graf.jpg

U obavještenju (dnevni list Vijesti od 07.04.2016.g.) naznačeno je da će za akionare "Južni Jadran" AD u likvidaciji, od 11.04.2016. godine, posredstvom CKB banke, početi isplata iz likvidacione mase. Vrijednost po ovoj raspodjeli utvrđena je u iznosu od 4,77345829 EUR po akciji. Za više informacija dat je kontakt likvidatora 067 477 748, svakog radnog dana u vremenu od 9-14h.  

Napredak AD Kotor od 21. jula počinje isplatu dividende akcionarima 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Napredak AD Kotor, održanoj 30.06.2015. godine, donijeta je odluka o isplati dividende akcionarima u bruto iznosu od 0,0078 € po akciji. Isplata dividende za fizička lica biće izvršena putem CKB, počev od 21.07.2015. godine.
 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspodjeljuje 35 miliona eura akcionarima

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Na skupštini akcionara, održanoj 30.06.2015. godine, donijeta je odluka o podjeli 35 miliona eura akcionarima. To po akciji iznosi oko 0,24 € neto. Na istoj sjednici je donijeta odluka o pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina i o smanjenju nominalne vrijednosti akcije.   

Crnogorski Telekom AD i Jugopetrol AD donijeli su odluke o raspodjeli dividendi

vesti/berza-olovka-radna.JPG

Na redovnim godišnjim skupštinama akcionara Telekoma i Jugopetrola donijete su odluke o isplati dividendi. Dividenda za Telekom će biti oko 0,41€ po akciji u neto iznosu, a za Jugopetrol je najavljena isplata dividende u dva dijela. Prvi dio oko 0,78€ po akciji u neto iznosu i biće isplaćen u julu, a drugi dio u poslednjem kvartalu ove godine u neto iznosu od 0,39€ po akciji.  

"Zetatrans" AD Podgorica i ove godine isplaćuje dividendu

vesti/olovka.jpg

Od 25. septembra 2014. godine, posredstvom NLB Montenegro banke, akcionari "Zetatrans" AD Podgorica mogu podići svoje novčane dividende. Dividenda je u neto iznosu od 0,1092 € po akciji i odnosi se na poslovnu 2013. godinu.  

Na dan 28. 07.2014. godine počinje isplata dividende "Jugopetrol" a.d. Kotor

vesti/graf.jpg

Na dan 28.07.2014. godine posredstvom Prve Banke Crne Gore a.d. Podgorica, počinje isplata dividende akcionarima "Jugopetrol" a.d. Kotor za poslovnu 2013. godinu. Dividenda se isplaćuje u neto iznosu od 0,7826 € po akciji.  

Crnogorski Telekom AD počinje sa isplatom dividende za poslovnu 2013. godinu

vesti/olovka crvena.bmp

Na dan 09.07.2014. godine, posredstvom Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, počinje isplata dividende Crnogorskog Telekoma u neto iznosu 0,41 € po akciji. 

Crnogorski Telekom počeo sa isplatom po osnovu smanjenja akcijskog kapitala

vesti/lupa.bmp

Na dan 20.06.2014. godine Crnogorski Telekom je počeo sa isplatom po osnovu smanjenja akcijskog kapitala. Isplata se vrši posredstvom CKB banke, a iznos za isplatu je 0,36254€ po akciji. Podsjećamo da se tokom jula očekuje i isplata redovne dividende od 0,41€ po akciji. 

Crnogorski elektroprenosni sistem počinje sa isplatom dividende

vesti/graf.jpg

Na dan 4.april 2014. godine otpočeće isplata dividende CGES-a, po osnovu Odluke skupštine akcionara, koja je donijeta na dan 24.02.2014. godine  Isplata dividende će se vršiti posredstvom Societe Generale Montenegro banke. Iznos dividende za isplatu je oko 4 centa po akciji 

Elektroprenosni sistem donio odluku o raspodjeli dobiti iz 2012. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Na skupštini akcionara "Crnogorski elektroprenosni sistem" AD Podgorica, koja je održana 24.02.2014. godine, donijeta je odluka o raspodjeli neto dobiti za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 6.551.490,47€. Naknadno će se objaviti datum isplate. 

Sjutra pocinje isplata dividende Zetatrans AD

vesti/olovka.jpg

Na dan 10.09.2013. godine, posredstvom NLB Montenegro pocinje isplata dividende Zetatrans AD, za poslovnu 2012. godinu.
Dividenda iznosi 0,1092 EUR po akciji. 

Akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor počinje isplata dividende

vesti/olovka crvena.bmp

Na dan 04.07.2013. godine, preko Prve banke Crne Gore, počinje isplata dividende akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor iz dobiti ostvarene u 2012. godini. Neto iznos dividende je 0,3913 EUR po akciji. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili vlasnici akcija na dan odrzavanja skupstine akcionara, tj. 10.06.2013. godine. 

 "Plantaze" AD dijeli dividendu u novcu i akcijama

vesti/graf.jpg


Na skupštini akcionara "Plantaze" AD Podgorica, na dan 28.06.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende za poslovnu 2012. godinu. Dividenda u novcu će biti u ukupnom iznosu od 642.000 eura, a u akcijama oko 2,3 miliona eura.

Naknadno će se objaviti početak isplate dividende i uknjiavanje akcija po osnovu dividende. 

U julu pocinje isplata po osnovu restitucije i stare devizne stednje

vesti/graf.jpg

Na dan 01.07.2013. godine dospijevaju na naplatu obveznice stare devizne stednje-simboli OB13; DO13; DF13 i JK13.

Na dan 15.07.2013. godine pocinje isplata bivsim vlasnicima za nacionalizovanu imovinu, u vrijednosti od 3% od preostalog neisplacenog obestecenja. 

Dividenda Jugopetrola 0,391 EUR u neto iznosu

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD Kotor, odrzanoj 10.06.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende u neto iznosu od 0,391 EUR po akciji. Ocekuje se objava datuma pocetka isplate dividende akcionarima, kao i objava izabrane banke preko koje ce se vrsiti isplata.

 

Donijeta odluka o isplati dividende

vesti/olovka.jpg

Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara crnogorskog Telekoma, koja je odrzana na dan 23.05.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende u neto iznosu od 0,44 EUR po akciji. Očekuje se objava datuma početka isplate, kao i objava izabrane banke posredstvom koje će se izvršiti isplata dividende. 

Za 10.06.2013.g. zakazana redovna skupština akcionara Jugopetrola

vesti/graf.jpg


Na dan 10.06.2013. godine će se odrzati redovna godišnja skupština akcionara Jugopeterol AD Kortor, na kojoj će se donijeti Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2012. godinu.

Uvid u materijal i prijedloge Odluka moze se izvršiti počev od 17.05.2013.g. na sajtu: www.jugopetrol.co.me Kontakt telefon: +382 32 301346 

Iz Telekoma najava neto dividende u iznosu 0,44 eura po akciji

vesti/logo CG broker-Diler.jpg


Iz crnogorskog Telekoma najavljena je dividenda od 0,44 eura po

akciji, za 2012. godinu. Konačnu Odluku će donijeti skupština

akcionara koja je zakazana za 23.05.2013. godine. 

Najava podjele likvidacione mase

vesti/olovka.jpg


FZU Trend AD u likvidaciji je dao obavještenje za akcionare Fonda da

će se prva podjela iz likvidacione mase vršiti na osnovu Izvoda iz CDA

na dan 27.02.2013. godine (Izvor:
www.dzutrend.me) 

Vanredna skupština akcionara Atlas banke

vesti/za JGPK kotor.jpg

 Po zadnjoj objavi, vanredna skuština akcionara Atlas banke biće
 odrzana  20.03.2013. godine