Novosti, vijesti, aktuelnosti...

 
 
 

Crnogorski Telekom donio odluku za dividende

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma AD koja je održana 23.09.2020.godine odlučeno je da se 1.890.958 eura – odnosno 4 centa po akciji – isplati akcionarima na ime dividende, dok će se preostali dio dobiti u iznosu od 2.401.379 eura raspodijeliti u zadržanu dobit. 

Na dan 16.07.2020. godine počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrola

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Jugopetrol AD, koja je donijeta 18.06.2020. godine, na dan 16.07.2020. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende akcionarima. Bruto dividenda po akciji iznosi 0,50 EUR, odnosno 0,455 EUR u neto iznosu. 

Važno obavještenje o privremenom načinu rada

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Uvažavajući donijete mjere od strane Vlade Crne Gore, a u cilju prevencije i zaštite klijenata i zaposlenih od širenja korona virusa, obavještavamo sve klijente da smo privremeno izmijenili režim rada sa strankama. Naime, počev od 16.03.2020. godine prestajemo sa neposrednim fizičkim kontaktima. Za sve informacije u vezi sa berzanskim poslovanjem, kao i u vezi svih aktivnosti sa kupoprodajnim nalozima, klijenti kao način komunikacije sa nama mogu koristiti e-mail adresu: cgbroker@t-com.me ili telefone: 020 230 489 i 230 490
Važenje ovog načina rada je predvidjeno na period od 15 dana, odnosno tokom trajanja naznačenih mjera. U očekivanju razumijevanja, srdačno Vaš "CG Broker-Diler" AD.
  

Elektroprivreda AD počela sa isplatom dividende

vesti/olovka.jpg

Na dan 31.12.2019. godine počela je isplata dividende akcionarima Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, po Odluci skupštine akcionara od 27.12.2019. godine. Bruto dividenda iznosi 0,36 € po akciji, a isplata se vrši posredstvom Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

  

Napredak AD Kotor na dan 27.08.2019.g. počeo isplatu dividendi

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara, koja je donijeta 28.06.2019. godine, posredstvom mreže filijala CKB, počev od 27.08.2019. godine, vrši se isplata dividende akcionarima. Dividenda iznosi 0,0026 € po akciji (bruto iznos). 

Luka Kotor AD na dan 25.07.2019. godine počela isplatu dividende

vesti/lupa.bmp

Na osnovu Odluke skupštine akcionara koja je donijeta na dan 26.06.2019. godine, Luka Kotor AD iz Kotora, počela je isplatu dividende akcionarima posredstvom mreže filijala CKB, počev od 25.07.2019. godine. Bruto iznos za isplatu je 0,276 EUR po akciji. 

Crnogorski Telekom AD isplaćuje dividendu od 3.07.2019.g.

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma, koja je donijeta na dan 29.05.2019. godine, počinje isplata divididende. Bruto iznos dividende po akciji je 0,10 EUR i isplata počinje na dan 03.07.2019. godine, posredstvom mreže filijala CKB Banke. 

Zetatrans AD će isplaćivati dividendu od 0,10 EUR po akciji

vesti/digitron.bmp

Na osnovu Odluke sa skupštine akcionara, održane 25.06.2019. godine, Zetatrans AD će isplaćivati dividendu od 0,11 €UR u bruto iznosu, odnosno oko 0,10 EUR u neto iznosu. Isplata dividendi će početi 26.08.2019. godine. Za akcionare-fizička lica isplata će se vršiti preko NLB Banke (akcionari koji nemaju otvoren račun kod NLB Banke treba da se jave u Zetatrans AD za preciznija uputstva). 

Jugopetrol AD 27.06.2019. godine počinje isplatu dividende

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 27.06.2019. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrol AD. Dividenda po akciji je 0,97 € u bruto iznosu, odnosno 0,883 € neto iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 28.05.2019. godine, tj. na dan održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta Odluka. 

Budvanska rivijera AD od 15.06.2019.g. isplaćuje dividendu

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD počinje sa isplatom dividende na dan 15.06.2019. godine. Ispalta će se vršiti posredstvom filijala CKB, a neto dividenda po akciji iznosi 0,14595697 €. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 24.04.2019.g. tj. na dan donošenja ove odluke.   

Godišnje skupštine akcionara sa najavom raspodjele dobiti

vesti/olovka.jpg

Societe Generale banka Montenegro, Jugopetrol AD i Crnogorski Telekom zakazali su godišnje skupštine akcionara na kojima će se izmedju ostalog razmatrati predlozio odluka  o raspodjeli dobiti. Sjednice su zakazane za 15. maj; 28. maj  i 29. maj ove godine.   

"Plantaže" AD Podgorica isplaćuju dividendu preko šaltera CKB

vesti/graf.jpg

Kompanija "Plantaže" AD Podgorica počela je sa isplatom dividendi na osnovu odluke skupštine akcionara od 29.06.2018. godine. Isplata za domaća fizička lica vrši se posredstvom šaltera CKB, počev od 17.12.2018. godine. Neto dividenda po akciji iznosi oko 0,00345 eur. 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić danas počinje isplatu dividende

vesti/digitron.bmp

Na dan 12.09.2018. godine Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić počinje isplatu dividende. Dividenda po akciji iznosi 0,4214 EUR u bruto iznosu, odnosno 0,383474 EUR u neto iznosu.
Isplata dividende za akcionare-fizička lica vrši se posredstvom mreže filijala CKB-a.
Isplata za akcionare pravna lica je na osnovu zahtjeva koji je potrebno dostaviti na e-mail adresu: milica.jokic@epcg.com   

Plantaže AD Podgorica donijele odluku o raspodjeli dobiti

vesti/olovka.jpg

Na skupštini akcionara Plantaže AD Podgorica, koja je održana na dan 29.06.2018. godine, donijeta je odluka o raspodjeli dobiti koja je ostvarena u 2017. godini. Po naznačenoj odluci za dividende je opredijeljeno 600.000 EUR (bruto iznos), a 1.606.331 EUR ostaje kao nerasporedjena dobit. 

Jugopetrol AD počinje isplatu dividende preko CKB banke

vesti/graf.jpg

Na dan 29.06.2018. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu dividende preko mreže filijala CKB banke.  Ukupan bruto iznos dividende je 4.514.352 EUR, odnosno 0,97 EUR po akciji bruto (0,88 EUR neto) iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara na dan 31.05.2018.godine (datum donošenja Odluke o raspodjeli dobiti  za poslovnu 2017. godinu). 

Zetatrans će isplaćivati dividendu iz poslovne 2017. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Na skupštini akcionara "Zetatrans" AD, održanoj 27.06.2018. godine, donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 411.045,60 €, što je 0,05 € bruto iznos po akciji. Dividenda će se isplaćivati, po najavi, počev od 28.08.2018. godine. 

NLB Banka počela isplatu dividende iz ostvarene dobiti u 2017.g.

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

NLB Banka AD Podgorica, u skladu sa odlukama skupštine akcionara održane 14.06.2018.g. počela je sa isplatom dividende iz dobiti ostvarene u 2017. godini.  Ukupan iznos bruto dividende je 5.992.688,62 €, odnosno 0,5136 € po akciji. Isplata je počela 22.06.2018. godine. 

Jugopetrol AD je opredijelo za dividendu akcionarima 4,5 miliona eura 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD, odrzanoj 31.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura, što predstavlja 0,97 € po akciji u bruto iznosu, odnosno oko 0,88 € u neto iznosu.


 

Crnogorski Telekom će isplatiti 0,10 € dividende po akciji

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, odrzanoj 30.05.2018. godine,  odlučeno je da se dio neto dobiti ostvarene u 2017. godini u iznosu od 4.727.394 € isplati akcionarima kaop dividenda, što iznosi 0,10 € po akciji. 

Luka Kotor raspodjeljuje dividendu u akcijama i novcu

vesti/lupa.bmp

Na skupstini akcionara Luka Kotor AD odrzanoj 18.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima iz dobiti 2017. godine u iznosu 439.830,00€. Takođe, donijeta je i odluka o novoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi Društva u akcionarski kapital u iznosu od 2.318.886,49€. 

Societe Generale Montenegro banka donijela Odluku o isplati dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na skupštini akcionara odrzanoj 16.05.2018. godine  donijeta je odluka o raspodjeli dobiti akcionarima za 2017. godinu u bruto iznosu 3.695.636,24€. 

Vanredno obavjestenje

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Tokom 2017. godine isplate dividendi vršili su Jugopetrol AD, Societe Generale Montenegro banka, Lutrija Crne Gore AD, Luka Kotor AD, Napredak AD Kotor, Plantae AD Podgorica. Većinu objava o isplatama smo redovno objavljivali, ali je zbog tehničkih problema na sajtu došlo do brisanja istih. 

Plantaze AD Podgorica počele isplatu dividende iz 2016. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Kompanija "13.jul-Plantae" AD Podgorica na dan 25.09.2017. godine počela je sa isplatom dividende iz 2016. godine. Isplata se vrši  posredstvom šaltera CKB banke, a iznos dividende je oko 0,0025€ po akciji. 

Srećna Nova 2017. godina!

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Svim klijentima želimo srećnu i uspješnu Novu 2017. godinu i čestitamo Božićne praznike!
Neradni dani su u periodu od 1.-9. januara 2017. godine. 

Crnogorski Telekom počinje sa isplatom dividende akcionarima

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 22.06.2016. godine Crnogorski Telekom počeće isplatu dividende svojim akcionarima. Isplata će se vršiti posredstvom šaltera Crnogorske komercijalne banke. Neto iznos dividende je oko 0,37 eura po akciji. Ukupan iznos za raspodjelu je 19,2 miliona eura.  

Sjutra pocinje isplata dividende Zetatrans AD

vesti/olovka.jpg

Na dan 10.09.2013. godine, posredstvom NLB Montenegro pocinje isplata dividende Zetatrans AD, za poslovnu 2012. godinu.
Dividenda iznosi 0,1092 EUR po akciji. 

Akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor počinje isplata dividende

vesti/olovka crvena.bmp

Na dan 04.07.2013. godine, preko Prve banke Crne Gore, počinje isplata dividende akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor iz dobiti ostvarene u 2012. godini. Neto iznos dividende je 0,3913 EUR po akciji. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili vlasnici akcija na dan odrzavanja skupstine akcionara, tj. 10.06.2013. godine. 

Donijeta odluka o isplati dividende

vesti/olovka.jpg

Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara crnogorskog Telekoma, koja je odrzana na dan 23.05.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende u neto iznosu od 0,44 EUR po akciji. Očekuje se objava datuma početka isplate, kao i objava izabrane banke posredstvom koje će se izvršiti isplata dividende.