Novosti, vijesti, aktuelnosti...

 
 
 

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić danas počinje isplatu dividende

vesti/digitron.bmp

Na dan 12.09.2018. godine Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić počinje isplatu dividende. Dividenda po akciji iznosi 0,4214 EUR u bruto iznosu, odnosno 0,383474 EUR u neto iznosu.
Isplata dividende za akcionare-fizička lica vrši se posredstvom mreže filijala CKB-a.
Isplata za akcionare pravna lica je na osnovu zahtjeva koji je potrebno dostaviti na e-mail adresu: milica.jokic@epcg.com   

Napredak AD Kotor počeo sa isplatom dividende akcionarima

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara, održane 28.06.2018. godine, "Napredak" AD Kotor je počeo isplatu dividende na dan 22.08.2018. godine posredstvom CKB-a. Dividenda u bruto iznosu je 0,0067EUR po akciji.  

Elektroprivreda Crne Gore će isplaćivati dividendu

vesti/lupa.bmp

Na skupštini akcionara Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, koja je održana 20.08.2018. godine, donijeta je odluka o isplati dividende akcionarima. Iznos opredijeljen za isplatu dividende je 55,2 miliona eura i po najavama biće isplaćen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke. Bruto iznos dividende po akciji je 0,4214 EUR.   

Crnogorski Telekom AD na počinje isplatu dividendi za 2017. godinu

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Na dan 04.07.2018. godine, posredstvom šaltera CKB banke, počinje isplata dividende za akcionare Crnogorskog Telekoma. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan donošenja odluke o raspodjeli. Dividenda u bruto iznosu je 0,10 EUR.  

Plantaže AD Podgorica donijele odluku o raspodjeli dobiti

vesti/olovka.jpg

Na skupštini akcionara Plantaže AD Podgorica, koja je održana na dan 29.06.2018. godine, donijeta je odluka o raspodjeli dobiti koja je ostvarena u 2017. godini. Po naznačenoj odluci za dividende je opredijeljeno 600.000 EUR (bruto iznos), a 1.606.331 EUR ostaje kao nerasporedjena dobit. 

Jugopetrol AD počinje isplatu dividende preko CKB banke

vesti/graf.jpg

Na dan 29.06.2018. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu dividende preko mreže filijala CKB banke.  Ukupan bruto iznos dividende je 4.514.352 EUR, odnosno 0,97 EUR po akciji bruto (0,88 EUR neto) iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara na dan 31.05.2018.godine (datum donošenja Odluke o raspodjeli dobiti  za poslovnu 2017. godinu). 

Zetatrans će isplaćivati dividendu iz poslovne 2017. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Na skupštini akcionara "Zetatrans" AD, održanoj 27.06.2018. godine, donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima u ukupnom iznosu od 411.045,60 €, što je 0,05 € bruto iznos po akciji. Dividenda će se isplaćivati, po najavi, počev od 28.08.2018. godine. 

NLB Banka počela isplatu dividende iz ostvarene dobiti u 2017.g.

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

NLB Banka AD Podgorica, u skladu sa odlukama skupštine akcionara održane 14.06.2018.g. počela je sa isplatom dividende iz dobiti ostvarene u 2017. godini.  Ukupan iznos bruto dividende je 5.992.688,62 €, odnosno 0,5136 € po akciji. Isplata je počela 22.06.2018. godine. 

Jugopetrol AD je opredijelo za dividendu akcionarima 4,5 miliona eura 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD, odrzanoj 31.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura, što predstavlja 0,97 € po akciji u bruto iznosu, odnosno oko 0,88 € u neto iznosu.


 

Crnogorski Telekom će isplatiti 0,10 € dividende po akciji

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma, odrzanoj 30.05.2018. godine,  odlučeno je da se dio neto dobiti ostvarene u 2017. godini u iznosu od 4.727.394 € isplati akcionarima kaop dividenda, što iznosi 0,10 € po akciji. 

Luka Kotor raspodjeljuje dividendu u akcijama i novcu

vesti/lupa.bmp

Na skupstini akcionara Luka Kotor AD odrzanoj 18.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima iz dobiti 2017. godine u iznosu 439.830,00€. Takođe, donijeta je i odluka o novoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi Društva u akcionarski kapital u iznosu od 2.318.886,49€. 

Societe Generale Montenegro banka donijela Odluku o isplati dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na skupštini akcionara odrzanoj 16.05.2018. godine  donijeta je odluka o raspodjeli dobiti akcionarima za 2017. godinu u bruto iznosu 3.695.636,24€. 

Vanredno obavjestenje

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Tokom 2017. godine isplate dividendi vršili su Jugopetrol AD, Societe Generale Montenegro banka, Lutrija Crne Gore AD, Luka Kotor AD, Napredak AD Kotor, Plantae AD Podgorica. Većinu objava o isplatama smo redovno objavljivali, ali je zbog tehničkih problema na sajtu došlo do brisanja istih. 

Plantaze AD Podgorica počele isplatu dividende iz 2016. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Kompanija "13.jul-Plantae" AD Podgorica na dan 25.09.2017. godine počela je sa isplatom dividende iz 2016. godine. Isplata se vrši  posredstvom šaltera CKB banke, a iznos dividende je oko 0,0025€ po akciji. 

Srećna Nova 2017. godina!

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Svim klijentima želimo srećnu i uspješnu Novu 2017. godinu i čestitamo Božićne praznike!
Neradni dani su u periodu od 1.-9. januara 2017. godine. 

Jugopetrol AD na dan 29.11.2016.godine počinje isplatu dividende

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Shodno odluci vanredne skupštine akcionara, održane 11.11.2016. godine, Jugopetrol AD na dan 29.11.2016. godine počinje isplatu dividende akcionarima. Isplata će se vršiti preko mreže filijala Erste Banke AD Podgorica. Neto iznos dividende je 1,17 € po akciji. 

"Napredak" AD Kotor počeo sa isplatom dividende

vesti/graf.jpg

Isplata dividende akcionarima "Napredak" AD Kotor , putem mreže filijala CKB, počinje 31.08.2016. godine. Ukupan iznos za raspodjelu dobiti iznosi 1.000.000 €, odnosno 0,005173 € po akciji u bruto iznosu.

 

Crnogorski Telekom počinje sa isplatom dividende akcionarima

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 22.06.2016. godine Crnogorski Telekom počeće isplatu dividende svojim akcionarima. Isplata će se vršiti posredstvom šaltera Crnogorske komercijalne banke. Neto iznos dividende je oko 0,37 eura po akciji. Ukupan iznos za raspodjelu je 19,2 miliona eura.  

Raspodjela ostatka likvidacione mase za akcionare "Južni Jadran" AD u likvidaciji

vesti/graf.jpg

U obavještenju (dnevni list Vijesti od 07.04.2016.g.) naznačeno je da će za akionare "Južni Jadran" AD u likvidaciji, od 11.04.2016. godine, posredstvom CKB banke, početi isplata iz likvidacione mase. Vrijednost po ovoj raspodjeli utvrđena je u iznosu od 4,77345829 EUR po akciji. Za više informacija dat je kontakt likvidatora 067 477 748, svakog radnog dana u vremenu od 9-14h.  

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić raspodjeljuje 35 miliona eura akcionarima

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Na skupštini akcionara, održanoj 30.06.2015. godine, donijeta je odluka o podjeli 35 miliona eura akcionarima. To po akciji iznosi oko 0,24 € neto. Na istoj sjednici je donijeta odluka o pokriću akumuliranog gubitka iz ranijih godina i o smanjenju nominalne vrijednosti akcije.   

Elektroprenosni sistem donio odluku o raspodjeli dobiti iz 2012. godine

vesti/olovka crvena.bmp

Na skupštini akcionara "Crnogorski elektroprenosni sistem" AD Podgorica, koja je održana 24.02.2014. godine, donijeta je odluka o raspodjeli neto dobiti za poslovnu 2012. godinu u iznosu od 6.551.490,47€. Naknadno će se objaviti datum isplate. 

Sjutra pocinje isplata dividende Zetatrans AD

vesti/olovka.jpg

Na dan 10.09.2013. godine, posredstvom NLB Montenegro pocinje isplata dividende Zetatrans AD, za poslovnu 2012. godinu.
Dividenda iznosi 0,1092 EUR po akciji. 

Akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor počinje isplata dividende

vesti/olovka crvena.bmp

Na dan 04.07.2013. godine, preko Prve banke Crne Gore, počinje isplata dividende akcionarima "Jugopetrol" AD Kotor iz dobiti ostvarene u 2012. godini. Neto iznos dividende je 0,3913 EUR po akciji. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su bili vlasnici akcija na dan odrzavanja skupstine akcionara, tj. 10.06.2013. godine. 

 "Plantaze" AD dijeli dividendu u novcu i akcijama

vesti/graf.jpg


Na skupštini akcionara "Plantaze" AD Podgorica, na dan 28.06.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende za poslovnu 2012. godinu. Dividenda u novcu će biti u ukupnom iznosu od 642.000 eura, a u akcijama oko 2,3 miliona eura.

Naknadno će se objaviti početak isplate dividende i uknjiavanje akcija po osnovu dividende. 

U julu pocinje isplata po osnovu restitucije i stare devizne stednje

vesti/graf.jpg

Na dan 01.07.2013. godine dospijevaju na naplatu obveznice stare devizne stednje-simboli OB13; DO13; DF13 i JK13.

Na dan 15.07.2013. godine pocinje isplata bivsim vlasnicima za nacionalizovanu imovinu, u vrijednosti od 3% od preostalog neisplacenog obestecenja. 

Donijeta odluka o isplati dividende

vesti/olovka.jpg

Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara crnogorskog Telekoma, koja je odrzana na dan 23.05.2013. godine, donijeta je odluka o isplati dividende u neto iznosu od 0,44 EUR po akciji. Očekuje se objava datuma početka isplate, kao i objava izabrane banke posredstvom koje će se izvršiti isplata dividende. 

Za 10.06.2013.g. zakazana redovna skupština akcionara Jugopetrola

vesti/graf.jpg


Na dan 10.06.2013. godine će se odrzati redovna godišnja skupština akcionara Jugopeterol AD Kortor, na kojoj će se donijeti Odluka o raspodjeli dobiti za poslovnu 2012. godinu.

Uvid u materijal i prijedloge Odluka moze se izvršiti počev od 17.05.2013.g. na sajtu: www.jugopetrol.co.me Kontakt telefon: +382 32 301346